Botox mot tandgnissling (bruxism) och tandpressning

Behandling av tandgnissling och tandpressning med botox

Botox kan spara både
tänderna och nattsömnen

Tandgnissling (bruxism) och tandpressning är mycket vanliga problem. De leder till att tänderna slits ned, tandköttet kryper upp, spänningsrelaterad huvudvärk och försämrad sömn. Botox kan vara lösningen.

Orsaken till tandgnissling är ofta stress och den vanliga behandlingen är en bettskena i munnen om natten. Bettskenan upplevs dock ofta som besvärlig av båda praktiska och sociala skäl.

Botox och de andra botulin-preparaten Azzalure och Dysport kan vara ett effektivt hjälpmedel vid behandling av tandgnissling och tandpressning. De blockerar nervsignaler och begränsar på så sätt aktiviteten i tuggmuskulaturen som ju pressar ihop käkarna och på så sätt orsakar problemen.

Priser, risker och behandlingsinformation för botoxbehandling av tandgnissling och tandpressning

Mer läsning relaterad till tandgnisslingsbehandling med botox

Nästa steg: Hitta kliniker som utför behandlingar av tandgnissling med botox

Copyright © 2014 | Sitemap