Botox kan hjälpa mot depression och nedstämdhet

Botox mot depression?CBS i New York rapporterade nyligen att en studie som skall publiceras i den amerikanska tidsskriften ”Journal of Psychiatric Research” återigen visar att Botox kan ha effekt på depression.

Studien genomfördes av en hudläkare i samarbete med en professor i psykiatri. 74 personer som led av omedicinerade depressionsymptom deltog i studien och alla behandlades med botox mot rynkor i ansiktet. Häften av deltagarna fick placebo-preparat i form av saltvatten och hälften fick botox-preparat.

I gruppen som behandlades med botox minskade depressionssymptomen med 50% medan gruppen som fått placebo endast upplevde en 9%-ig effekt.

Effekten som uppnås tros bero på att de muskler som spänns i ansiktet vid oro, besvär och stress också kommunicerar detta budskap till hjärnan. När dessa muskler slappnar av upplever hjärnan det som att en förändring ägt rum i sinnestillståndet vilket får patienten att känna sig bättre. Troligen finns även en viss effekt av vad patienterna ser i spegeln.

Ännu en gång visar botox upp sin mångsidighet som läkemedel.

Copyright © 2014 | Sitemap