Vad är Botox och hur fungerar det?

Vad är Botox

Botox är den mest kända produkten i
botulin-familjen men det finns flera

Ordet botox har i dagligt tal blivit ett begrepp som förknippas med en behandling för att ta bort rynkor. Även om detta stämmer i sak så är det inte hela sanningen.

Begreppet botox är egentligen ett produktnamn för produkten Botox® som tillverkas av läkemedelsföretaget Allergan. Det finns dock även andra läkemedel med liknande egenskaper och användningsområden. Till de mest kända hör Vistabel®, Dysport® och Azzalure®.

De olika botox-preparaten ovan används för reducering av vissa typer av rynkor men långt ifrån alla. De används dessutom framgångsrikt för behandling av ett stort antal andra tillstånd av medicinsk karaktär.

Till de mest populära användningsområdena för botox hör:

Ytterligare information om botoxprodukterna och deras användningsområden

Copyright © 2014 | Sitemap