Dysport – tillfällig men effektiv behandling av rynkor, svettning, migrän m.m.

Dysport

Valet mellan Dysport och
Botox är lite som valet
mellan Pepsi och Coca-Cola

Dysport är i likhet med Botox, Vistabel och Azzalure ett läkemedel som blockerar överföring av nervsignaler. Även Dysport består av botulinum-toxin A. Den verkar lokalt i det område som injiceras och har en övergående effekt.

När det kommer till skillnader mellan Dysport och Botox så finns det de som menar att Dysport har en något snabbare insättningseffekt och en något större spridning i det injicerade området. Dessa ev. skillnader framstår dock som så små att de i praktiken inte har någon egentlig betydelse.

Dysport kan som övriga botox-produkter användas för kosmetiska behandlingar av rynkor eller av medicinska skäl för ex svettbehandling, migränbehandling, behandling av tandgnissling och andra områden. Läs mer på respektive sida.

Kort om priser, risker och hållbarhet vid behandling med Dysport

Mer information om Dysport och dess användning

 

Copyright © 2014 | Sitemap