Botox är den mest kända botulinum-produkten men inte den enda

Botox information om risker och användningsområden

Botox tillverkas av läkemedels-
företaget Allergan

Botox® tillverkas av läkemedelsföretaget Allergan. Det gör även produkten Vistabel. De olika namnen på produkterna används för att särskilja Vistabel, som säljs för kosmetiskt bruk, från Botox® som markandsförs för medicinska behandlingar.

De två tydligaste konkkurenterna till Botox och Vistabel är produkterna Dysport och Azzalure.

”Botox® heter Vistabel när det används för rynkbehandling”

Ett muskelavslappnande läkemedel med flera användningsområden

Den verksamma beståndsdelen i Botox, och övriga botox-preparat, är botulinium-toxin. Botulinuim-toxin orsakar en sorts muskelförlamning. Genom injektion av ämnet kan man begränsa aktivitet och funktioner i valda delar av kroppen. Detta är nyckeln till alla botox-produkters framgång.

Botoxens aktivitetsbegränsande egenskaper gör att den med goda resultat kan avändas för bl.a. svettbehandling, migränbehandling, tandgnissling, skelning, urinläckage och muskelspasmer m.fl. Du kan läsa mer på respektive behandlingssida.

Risker och biverkningar vid användning av Botox

Det talas ofta om Botox som ett nervgift eller på annat sätt farligt preparat med stora risker. Detta är dock inte sant. Visst kan Botox vara farligt i extrema doser men på det sätt det hanteras och används inom den svenska skönhets- och sjukvården är riskerna i praktiken mycket små.

”Den som har ett medicinsk bevär som kan behandlas med Botox bör inte avstå från behandling p.g.a. rädsla för biverkningar förutsatt att behandlingen utförs av en kompetent läkare eller sjuksköterska på en klinik i Sverige.”

Läs mer om Botox® och dess användningsområden

Copyright © 2014 | Sitemap